Köpvillkor

Ansvar för levererad vara m.m.

Levererad vara är begagnad och försäljs i befintligt skick. Vad gäller fel ansvarar säljaren gentemot konsument endast om varan enligt konsumentköplagen anses vara felaktig. För att köparen skall äga rätt att åberopa fel måste reklamation ske inom skälig tid. Köparen äger ej rätt till skadestånd i vidare mån än vad som följer av konsumentköplagen. Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Returrätt

Rätt till retur föreligger, mot uppvisande av kvitto, för oskadade varor och skall vara Frykmalm tillhanda inom 14 dagar från leveransdatum. Vid retur uttages för varje returnerad vara en avgift på 20% av priset, dock för varje vara lägst 100 kronor. Elektronikdetaljer eller återtages ej. Ej heller återtages isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor.

Vid retur/reklamation måste kontakt tas med aktuell säljare hos oss först. Följesedel eller kontantnota skall alltid bifogas returnerad eller reklamerad detalj.