Vad är det som gäller när man ska skrota bilen?

Det mesta av ett fordon kan idag återvinnas och återanvändas, men det kräver kunskap och säkerhet. Med den stora omsättning av bilar vi hanterar, ställer detta höga krav på arbetsmiljö, ekonomi och effektivitet. Detta är vår utmaning i företaget och Ditt krav som kund på oss!

När du lämnar bilen hos oss ombesörjer vi att den blir skrotad och avförd ur CBR (Centrala Bilregistret). Vi ser också till att din bil tas omhand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt.


Så går det till >>


Skrotningspremien:

Efter 070601 utgår ingen premie för bilarna, de kan lämnas till oss kostnadsfritt, är bilen lastad med skräp kommer det att debiteras en kostnad för inlämning av bilen.

Husvagnar kostar 3000kr att lämna in för skrotning.
Viktigt!

När du kommer med din bil skall du ha med dig registreringsbevis samt legitimation. Om du inte står som registrerad ägare skall du ha med dig en fullmakt av innehavaren att du har tillåtelse att skrota fordonet.


OBS: Det gula registreringsbeviset måste följa med annars går det ej att utfärda ett överlåtelseavtal för fordonet.

Läs mer om skrotningsavgiften
på Vägverkets webbplats >>

I vår toppmoderna demonterings-
anläggning tar vi hand om bilens
alla beståndsdelar.