Vad händer med bilen?

 
Det första som sker är att bilen ställs av och överförs till Frykmalm. Eftersom vi har direktkontakt med bilregistret kan detta utföras på plats. Bilen tas om hand och registreras i vårt register. Detta är ett led i vårt kvalitetssäkra arbete.

 
Så småning om hamnar bilen i vår moderna demonteringshall där bilen plockas ner i delar.

Alla bilens olika vätskor samlas i olika behållare.

Bromsvätskan för sig, motorolja för sig, o.s.v.


Alla elektriska detaljer för sig.

Glas går givetvis till återvinning...

...liksom alla metaller.


Till sist hamnar alla användbara reservdelar från bilen i vårt lager. Nu kan de vara till hjälp för någon annan bilägare.
 


Titta på informationsfilmen från Sveriges bilskrotares riksförbund >>