Företagsfakta Frykmalm i Karlstad AB

Vi på Frykmalm i Karlstad AB har samlat erfarenheter och kunskaper under nära 45 år i branschen. Under dessa år har det mesta inom verksamheten förändrats och utvecklats, bland annat har miljö och säkerhet lyfts upp till de viktigaste frågorna i det dagliga arbetet.