Rekommendationer

Att tänka på vid motorbyte:

  • Rengör kylare, kontrollera läckage.
  • Byt kylar- och värmeslangar av tvivelaktig kvalité. Kontrollera eventuellt byt vakuum- och ventilations- slangar.
  • Byt alltid fläkt- och kamrem.
  • Kontrollera eventuellt byt termostat och vattenpump.
  • Montera dit nytt oljefilter och fyll i olja, kontrollera olje- plugg.

Före start:

  • Kontrollera olje och vatten nivå, gör grundinställningar för tändning, demontera tändstiften, (märk tändkablarna) kör med startmotorn tills oljetrycks- lampan slocknar eller att oljetryckets- mätare visar utslag.
  • Montera dit tändstift, starta motorn och låt den gå på högt tomgångsvarv ca: 2000-2500rpm tills drifttemperatur uppnåtts. Öppna värmeventil och kontrollera vattennivån. Justera tändning och ev. förgasare.

- Kontrollera alla anslutningar för läckage
- KÖR ALDRIG MOTORN UTAN TERMOSTAT
- MOTORN RYKER AV KONSERVERINGSOLJA
- MOTORN SKALL ENL.KO. VARA FACKMANNAMÄSSIGT   MONTERAD FÖR ATT BYTESRÄTT SKALL GÄLLA

LEVERERADE MOTORER OCH VÄXELLÅDOR ÄR ALLTID TAPPADE PÅ OLJOR