Information till våra kunder

Verkstadskunder och privatpersoner. Alla är ni välkomna att vända er till vår kundtjänst för hjälp. Vår proffsiga personal är behjälplig 8-17 varje dag på plats och via telefon och e-post.Bor du inte i Karlstad?

Det är inga problem. Vi skickar även reservdelar till dig om du inte har möjlighet att komma in i butiken.
Garantier

A-garanti

Gäller delar upp till 15 000 mil oavsett bilens ålder.
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås. 
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer. 

B-garanti

Gäller delar mellan 15 000 - 25 000 mil oavsett bilens ålder.
Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med likvärdig eller krediteras.

C-garanti

Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har. Returrätt inom 30 dagar, delen krediteras.
På C-garantin betalar kunden returfrakten.
Gällande garanti skall stå på fakturan.
Kunden skall kunna bevisa mätarställning.

Läs om garantier
Frykmalm I Karlstad AB Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur Frykmalm samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende behandlingen samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Frykmalm.

Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Frykmalm I Karlstad AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org.556186-6426). Vi finns på Hedjämnan 3, 654 60 Karlstad. På vår webbplats http://www.frykmalm.se/ kan du läsa mer om oss.

Frykmalm I Karlstad AB tar alltid största möjliga ansvar för din integritet och behandlar dina personuppgifter med försiktighet och inom de regelverk som finns. De anställda i företaget som behandlar personuppgifter har samtliga fått en grundläggande utbildning.

Frykmalm I Karlstad AB har en dataskyddsansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta info@frykmalm.se.

Dina rättigheter

·         Begära rättelse av din information

De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktig eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

 

·         Begära att bli raderad från våra system

Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften vilka de samlades in till eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

 

·         Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.

 

·         Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

 

·         Du har rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att, en gång per kalenderår, genom en skriftlig och undertecknad ansökan kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 

Kunder hos våra bildemonteringar:

Telefonkunder:

 

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss över telefon kan vara:

o   Namn

o   Adress

o   Telefonnummer

o   E-post

o   Registreringsnummer

Kunder som handlar över disk:

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar i vår butik kan vara:

o   Registreringsnummer

o   Namn

o   Adress

o   Telefonnummer

o   E-post

Kunder som lämnar in sin bil för skrotning:

o   Registreringsnummer

o   Personnummer

o   Adress

o   Underskrift

 

Kunder hos verkstadskunder

o   Registreringsnummer

o   Namn

o   Adress

o   Telefonnummer

o   E-post

o   Organisationsnummer

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Frykmalm I Karlstad AB behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

·         Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans av varorna samt skrotning av fordon

·         Hantera eventuella garantiåtaganden

·         Förenkla köpprocessen för återkommande kunder

·         Lämna information om våra varor och tjänster samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon

·         Ge dig relevant och anpassad information i nyhetsbrev.

·         Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.

·         Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.

·         Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra tjänster.

Vad gör vi med din information?

 

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att ta emot din förfrågan, skicka en offert och fullfölja en order

Köpeavtal

Registreringsnummer

Namn

Adress

Telefonnummer

Organisationsnummer

E-post

Ett år efter

senaste köp

eller

offertförfrågan

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs

Rättslig förpliktelse

E-post

Namn

Adress Telefonnummer

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lagstiftning

För att marknadsföra Frykmalm via e-post, telefon, post eller sms

 

Namn

Adress

Telefonnummer

E-post

Ett år efter att du senast varit aktiv hos oss, Genom köp.

 

Avregistrera bilen Och skrota den

Rättslig förpliktelse

Registreringsnummer Gula delen av registreringsbeviset

Registrerings-bevis sparas enligt transportstyrelsens krav.

 

Registreringsnummer sparas i våra system för att fullfölja informationsplikt om vilka bilar som skrotas så länge Transportstyrelsen kräver. När bilen avregistrerats klassar vi inte längre registreringsnumret som personuppgift.

Var sparas dina uppgifter

Kunduppgifter lagras i affärssystemet Fenix. Kunduppgifter behandlas i Demomax, vilket delas av de i Märkesdemo ingående bildemonteringarna. Se www.markesdemo.se/info för information om vilka bildemonteringar som ingår i sammanslutningen.

Verkstadskunder

Kunduppgifter lagras i skadehanteringssystemet CABAS där kommunikation med försäkringsbolag,

Bildemonterare och bildelsleverantörer sker.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Dina uppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen som bedrivs i denna integritetspolicy. Om det krävs för att fullfölja lagkrav kan vi komma att spara dina uppgifter under en längre tid.

Vi sparar dina uppgifter om dig som kund i max 24 månader efter ditt senaste köp eller aktivitet hos oss.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Bildemonterare:

Frykmalm I Karlstad AB kan lämna ut personuppgifter till tredje part, andra bildemonteringar inom Märkesdemo, samarbetspartner samt supportpersonal i våra IT-system.

Tredje part får använda uppgifterna i Märkesdemos centrala kundregister för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order och garantiärenden.

Recopart AB, orgnr 556663-6261 är personuppgiftsansvarig för kundregister i DemoMax.

Vid beställning av delar från bildemontering som inte ingår i Märkesdemo lämnas kunduppgifter endast ut i syfte att leverera de beställda delarna till dig som kund.

Bilverkstäder:

Kunduppgifter kan vid försäkringsärenden komma att delas med det försäkringsbolag där bilen är försäkrad samt den för skadan ansvariga verkstaden.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg som kund hos Frykmalm. Vi har därför vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna personuppgiftspolicy.

Du når oss på:

Frykmalm I Karlstad AB

Box 5038

650 05 Karlstad

Info@frykmalm.se